Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

mail Home Page

Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 

Τρεις πολύ ενδιαφέριντες σύνδεσμοι που συνδέονται με τη στρατιωτική ιστορία της περιόδου είναι οι διευθύνσεις της ιστορίας των τριών Όπλων των Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων: 

http://dis.army.gr/index_el.html

http://www.hellenicnavy.gr/hosted/yin/index.html

http://www.haf.gr/el/history/ypistpa/information.asp

 

Τρεις βασικές πηγές φωτογραφικό υλικού για την περίοδο είναι οι ακόλουθες:

http://www.venizelosarchives.gr/index.asp

http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php?sel=22

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/d--index-archive-photos.aspx

 

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες (ιδιωτικές) φωτογραφικές συλλογές είναι του κ. Δημήτρη Μαυρίδη, η μία σε ιστολόγιο:

http://mikrasiatikiekstratia.blogspot.gr

και η δεύτερη στο facebook:

http://www.facebook.com/groups/micrasia

 

Για την παρουσίαση των τύπων των πυροβόλων που χρησιμοποιήσε το Ελληνικό Πυροβολικό κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, αντλήθηκαν στοιχεία από τους ακόλουθους ιστοχώρους: 

http://www.bulgarianartillery.it/

http://www.network54.com/Forum/330333

http://www.lovettartillery.com/

http://humanbonb.free.fr/indexAccueil.html

http://www.patriotfiles.com

http://www.landships.info

http://forum.axishistory.com/

http://www.artillerie.info/

http://www.militaryfactory.com

http://basart.artillerie.asso.fr/

http://www.trackhead.gr

http://artillery-museum.ru/

http://www.passioncompassion1418.com

www.heeresgeschichten.at

http://www.fortiffsere.fr/

http://www.musee-armee.fr