Από τον Μάιο '19 στον Νοέμβριο του '20

mail Home Page

Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922