Νικολοδήμος Δημήτριος

mail Home Page

Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 

Γεννήθηκε στο Γαρδίκι το 1882. Κατατάχθηκε ως εθελοντής στο στρατό το 1902.

Παίρνει μέρος στο Μακεδονικό αγώνα υπό τον Παύλο Μελά και αργότερα αναλαμβάνει και ο ίδιος οπλαρχηγός σώματος.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τον βρίσκουν λοχαγό, διοικητή του 2ου Λόχου του 22ου Συντάγματος, όπου γίνεται και ειδική μνεία στην ανδρεία του [… Η λαμπρά νίκη οφείλεται αποκλειστικώς εις το ημέτερον Τάγμα. Άφθαστον ανδρεία επέδειξεν ο διοικητής του Λόχου μου κ. Νικολοδήμος, όστις προπορεύετο πάντοτε»]. Φαίνεται ότι προήχθη σε λοχαγό επ’ ανδραγαθία. Λαμβάνει μέρος και διακρίνεται στη Μάχη του Κιλκίς-Λαχανά.

Στον Α’ ΠΠ είναι διοικητής του ΙΙ Τάγματος του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων και επικεφαλής του τάγματος παίρνει επίσης μέρος στην εκστρατεία στην Ουκρανία.

Το τάγμα του μεταφέρεται μαζί με το σύνολο της ΧΙΙΙ Μεραρχίας στη Μικρά Ασία και το Μάρτιο του 1921 ως αντισυνταγματάρχης αναλαμβάνει διοικητής του 43ου Συντάγματος πεζικού (πρώην 7ο Κρητών).

Ο Σχης 

Νικολοδήμος μετά 

την αποστρατεία του

στην ιδιαίτερη πατρίδα

του, το Γαρδίκι

Το 43ο Σύνταγμα κατά τις επιχειρήσεις του Ιουλίου του 1921 παίρνει μέρος στην επική μάχη του Τσαούς Τσιφλίκ (2–3 Ιουλίου 1921) κατά την οποία οι απώλειες της V Μεραρχίας ανήλθαν σε 211 νεκρούς, 1064 τραυματίες και 91 αγνοούμενους.

Στις 7 Ιουλίου 1921 το 43 Σύνταγμα επιτίθεται κατά της οχυρωμένης τοποθεσίας του Ουτς Σεράϊ, ανατρέπει τους αμυνόμενους Τούρκους και την επομένη 8 Ιουλίου συμμετέχει στη μάχη του Κιζίλ Τεπέ.

 

Κατά τη προέλαση προς την Άγκυρα διαβαίνει από τα βόρεια κράσπεδα της Αλμυράς Ερήμου και στις  14 Ιουλίου καταλαμβάνει το Κάλε Γκρότο, στις δε 17 Ιουλίου καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του ΟυλούΝταγ με το όνομα Τραπεζοειδές.

 

 

Κατά τη σύμπτυξη από την εξέχουσα του Αφιόν το 43ο Σύνταγμα παίρνει μέρος στη μάχη του Χαμούρκιοϊ – Ιλμπουλάκ στις 16 Αυγούστου 1921 αποκρούοντας επιθέσεις των Τούρκων στη περιοχή βόρεια του χωριού Μπασκιμσέ και στη συνέχεια αποτελεί την οπισθοφυλακή της  V Μεραρχίας  μέχρι και την αποχώρηση από το Τσεσμέ. Σημαντική δύναμη του 43ου Συντάγματος κατά τη νυκτερινή σύμπτυξη από το Ρεσίλ Μπαμπού, αποκόπτεται από τη κύρια φάλαγγα του Συντάγματος στο Αλή Βεράν και παίρνει μέρος στη ομώνυμη μάχη της 17ης Αυγούστου 1922.

Αποστρατεύθηκε τον Δεκέμβριο του 1923 με το βαθμό του Συνταγματάρχη.

 

 

Αρματιστής