Τοπομαχικό Πυροβόλο Κρουπ των 120 χλστ., Υπόδειγμα 1873

mail Home Page

Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για βραδυβόλο οβιδοβόλο του τέλους του 19ου αιώνα, με ραβδωτή κάνη,  κλείστρο σφηνώσεως, χωρίς σύστημα οπισθοδρόμησης. Έβαλε μέσου βάρους εκρηκτικά και βολιδοφόρα βλήματα 16 κιλών, σχετικά μικρής ρηκτικής ικανότητας, καθώς και βολιδοφόρα βλήματα του ιδίου βάρους. Το πυροβόλο ήταν ιππήλατο και συρόταν από έξι (6) άλογα.

Ιστορικό

Το οβιδοβόλο Υποδείγματος 1873, διαμετρήματος 12 εκ. της εταιρείας Κρουπ ήταν ένα από τα πυροβόλα του "συστήματος Κρουπ", δηλαδή της οικογένειας πυροβόλων διαφόρων διαμετρημάτων αλλά κοινής τεχνολογίας και σχεδιασμού που η εταιρεία ανέπτυξε μετά τον Γαλλο-πρωσσικό πόλεμο του 1870. Τα πυροβόλα αυτά στα διάφορα διαμετρήματά τους ήταν, κατ΄ουσίαν αντίγραφα σε διάφορες κλίμακες.

Ο Οθωμανικός στρατός προμηθεύτηκε το πυροβόλο σε σημαντική ποσότητα (σύμφωνα με τις πηγές σε 72 αντίτυπα) στις αρχές του 20ου αιώνα.

Το πυροβόλο χρησιμοποιήθηκε από τον Οθωμανικό στρατό κατά τον Α' ΠΠ, όπως προκύπτει από διάσπαρτες φωτογραφίες, παρ'όλο που ήταν ήδη ξεπερασμένο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πυροβόλο χρησιμοποιήθηκε και κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, εξοπλίζοντας πιθανότατα μοίρα του Συντάγματος Βαρέως Πυροβολικού του V Σώματος Στρατού (Ιππικού).  

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Εικόνα 1: Φωτογραφία του ομοιότυπου, ελαφρώς μεταγενέστερου και ελαφρώς βαρύτερου πυροβόλου του Ελβετικού στρατού. Το οθωμανικό πυροβόλο δεν έφερε το σύστημα  "ερπυστριών" ("ζώνες τροχών" κατά λέξη), που έφεραν τα ελβετικά πυροβόλα.

 

Εικόνα 2: Το ομοιότυπο του Ελβετικού στρατού, σε διάταξη μεταφοράς που διατηρεί την κάνη σε ετοιμότητα βολής.

 

Εικόνα 3: Το ομοιότυπο του Ελβετικού στρατού σε ευσταθέστερη διάταξη μεταφοράς, με μεγαλύτερο χρόνο τάξεως 

 

Εικόνα 4: Ομοιότυπο του Ελβετικού στρατού κατά την προετοιμασία για  εκπαιδευτική βολή.

 

Εικόνα 5: Το ομοιότυπο του Ελβετικού στρατού κατά την τάξη για βολή, σε άσκηση.

 

Εικόνα 6: Πυροβόλο το τύπου εν χρήσει από τον Οθωμανικό στρατό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

 
 

Εικόνα 7: Και άλλο βρετανικό λάφυρο στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει συμπτυχθεί 

στη διάταξη μεταφοράς (η ακτηρίδα δεν έχει ακόμη συνδεθεί με το αμαξίδιο μεταφοράς).