Πεδινό Οβιδοβόλο Krupp 120 χλστ., Υπόδειγμα 1892

mail Home Page

Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για βραδυβόλο οβιδοβόλο του τέλους του 19ου αιώνα, με ραβδωτή κάνη, επίπεδο, κλείστρο έμφραξης αλλά χωρίς σύστημα οπισθοδρόμησης. Έβαλε μέσου βάρους εκρηκτικά βλήματα 20 κιλών (αλλά όχι Υψηλής Εκρηκτικότητας), σχετικά μικρής ρηκτικής ικανότητας, καθώς και πολύ πιο αποτελεσματικά βολιδοφόρα βλήματα. Το πυροβόλο ήταν ιππήλατο και συρόταν από έξι (6) άλογα.

Ιστορικό

Το οβιδοβόλο Υποδείγματος 1892 της εταιρείας Κρουπ ήταν ένα εμπορικό πυροβόλο της εταιρείας που απέβλεπε στην εξωτερική αγορά και δεν υιοθετήθηκε ποτέ από τον Γερμανικό στρατό.

Ο Οθωμανικός στρατός προμηθεύτηκε το πυροβόλο σε σημαντική ποσότητα (σύμφωνα με τις πηγές σε 72 αντίτυπα) στις αρχές του 20ου αιώνα.

Το πυροβόλο χρησιμοποιήθηκε από τον Οθωμανικό στρατό κατά τον Α' ΠΠ, όπως προκύπτει από διάσπαρτες φωτογραφίες, παρ'όλο που ήταν ήδη ξεπερασμένο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πυροβόλο χρησιμοποιήθηκε και κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, εξοπλίζοντας μοίρα του Συντάγματος Βαρέως Πυροβολικού του IV Σώματος Στρατού.

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση μεταγενέστερης έκδοσης του πυροβόλου η οποία

προοριζόταν για την Ιαπωνία και στην οποία φαίνεται να έχει ενσωματωθεί

μηχανισμός οπισθοδρόμησης. Τονίζεται ότι τα τουρκικά πυροβόλα ΔΕΝ είχαν

τέτοιον μηχανισμό.

 

 

Εικόνα 2: Λάφυρο των Σέρβων, σε έκθεση. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τουρκικής ή βουλγαρικής προέλευσης, καθώς οι βούλγαροι είχαν προμηθευτεί τον ίδιον ακριβώς τύπο.

 

 

Εικόνα 3: Τουρκικό πυροβόλο - εμπρόσθια όψη.

 

 

Εικόνα 4: Το ίδιο πυροβόλο - οπίσθια όψη.

 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από βολή βουλγαρικής πυροβολαρχίας που χρησιμοποιούσε τον τύπο αυτόν.

 

 

Εικόνα 6: Φωτογραφία πυροβόλων του τουρκικού στρατού που κατελήφθησαν στην Πάνορμο. Διακρίνονται δύο πυροβόλα του τύπου.

 

Εικόνα 7: Φωτογραφία καταληφθέντων τουρκικών πυροβόλων από τον ΕΣ. Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο της ΕΡΤ, και

από την τεκμηρίωσή της δεν προκύπτει αν πρόκειται για πυροβόλα που καταλήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ή εάν

πρόκειται απλώς για απενεργοποιημένα - σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μούδρου - πυροβόλα. Στη δεύτερη περίπτωση, πιθανόν η

φωτογραφία να προέρχεται από το Παλαιόκαστρο ("Μπαλίκεσιρ") όπου ο ΕΣ κατά της επιχειρήσεις του Ιουνίου 1920 κατέλαβε

56 πυροβόλα. Στο βάθος, μετά τα δύο πυροβόλα K14, διακρίνεται αριθμός από FH1892.