Τα Πρόσωπα

mail Home Page

Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922Έλληνες Στρατιωτικοί 

 

Νικολοδήμος
Δημήτριος

Ζαφειρίου
Νικόλαος

Τσάκαλος
Κωνσταντίνος

Σταυριανόπουλος
Διονύσιος

Σχινάς
Αλέξανδρος

  Πάλλης

  Κωνσταντίνος

Σαρρηγιάννης

  Πτολεμαίος

Σπυρίδωνος

  Γεώργιος