Η Στρατιωτική Ιστορία

Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τρεις πολύ ενδιαφέροντες σύνδεσμοι που συνδέονται με τη στρατιωτική ιστορία της περιόδου είναι οι διευθύνσεις της ιστορίας των τριών Όπλων των Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων: 

Τρεις βασικές πηγές φωτογραφικό υλικού για την περίοδο είναι οι ακόλουθες:

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες (ιδιωτικές) φωτογραφικές συλλογές είναι του κ. Δημήτρη Μαυρίδη, η μία σε ιστολόγιο:

και η δεύτερη στο facebook:

Για την παρουσίαση των τύπων των πυροβόλων που χρησιμοποιήσε το Ελληνικό Πυροβολικό κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, αντλήθηκαν στοιχεία από τους ακόλουθους ιστοχώρους: