Η Στρατιωτική Ιστορία

Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Τρεις πολύ ενδιαφέροντες σύνδεσμοι που συνδέονται με τη στρατιωτική ιστορία της περιόδου είναι οι διευθύνσεις της ιστορίας των τριών Όπλων των Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων: 

Τρεις βασικές πηγές φωτογραφικό υλικού για την περίοδο είναι οι ακόλουθες:

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες (ιδιωτικές) φωτογραφικές συλλογές είναι του κ. Δημήτρη Μαυρίδη, η μία σε ιστολόγιο:

και η δεύτερη στο facebook:

Για την παρουσίαση των τύπων των πυροβόλων που χρησιμοποιήσε το Ελληνικό Πυροβολικό κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, αντλήθηκαν στοιχεία από τους ακόλουθους ιστοχώρους: