Η Στρατιωτική Ιστορία

Εξοπλισμοί πυροβολικού

Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται οι τύποι των πυροβόλων που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκαν από τους δύο στρατούς στην Εκστρατεία. Σκοπός είναι να δοθούν βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να κατανοηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες που παρείχαν στους δύο αντιπάλους το υλικό του πυροβολικού τους. Για το λόγο αυτό η παρουσίαση επικεντρώνεται κυρίως στις επιδόσεις των πυροβόλων και όχι στην τεχνική τους περιγραφή.

Επισημαίνεται ότι στην υποενότητα αυτή δεν παρουσιάζεται η δομή και η αριθμητική ισχύς των δύο στρατών σε πυροβολικό, αφού αυτά αποτελούν αντικείμενο άλλης υποενότητας.

Πυροβόλο   Κατηγορία*    Τύπος**    Παρατηρήσεις  
Ορειβατικό Πυροβόλο Σνάιντερ-Ντυκρέτ 65 χλστ., Υπόδειγμα 1906 (Schneider-Ducrest Canon de 65mm Montagne, Modele 1906   ΕλαφρύΟρειβατικόΒασικός τύπος
Ορειβατικό Πυροβόλο Σνάιντερ-Δαγκλής 75 χλστ., Υπόδειγμα 1906/1912 (Schneider-Danglis Canon de 75mm Montagne, Modele 1906/1912ΕλαφρύΟρειβατικόΒασικός τύπος
Ορειβατικό Πυροβόλο Κρουπ 75 χλστ., Υπόδειγμα 1904 (Krupp 7,5 cm Gebirgskanone M. 04)ΕλαφρύΟρειβατικόΔευτερεύων τύπος
Ορειβατικό Πυροβόλο Έρχαρτ 77 χλστ., Υπόδειγμα 1915 (Erhardt 7,7 cm Gebirgskanone, Model 1915)ΕλαφρύΟρειβατικόΔευτερεύων τύπος
Πεδινό Πυροβόλο Σνάιντερ-Κανέ 75 χλστ., Υπόδειγμα 1906 (Schneider-Canet Canon de 75mm, Modèle 1914)ΕλαφρύΠεδινόΒασικός τύπος
Πεδινό Πυροβόλο Κρουπ 75 χλστ., Υπόδειγμα 1903/1910/1911 (Krupp 7,5 cm Feldkanone M. 03/10/11)ΕλαφρύΠεδινόΔευτερεύων τύπος
Ορειβατικό Οβιδοβόλο Σκόντα 105 χλστ. Υπόδειγμα 1916(T) (Skoda Gebirgshaubitze 10,5 cm M. 16(T)) Μέσο ΟρειβατικόΔευτερεύων τύπος
Πυροβόλο Ντε Μπανζ 120 χλστ., Υπόδειγμα 1878 (Canon de 120 mm modèle 1878 du système de Bange)ΒαρύΤοπομαχικόΒασικός τύπος
Βαρύ Οβιδοβόλο Άρμστρογκ “6 δαχτύλων”, Υπόδειγμα 1895 (Ordnance BL 6 inch 30 cwt Howitzer)ΒαρύΤοπομαχικόΒασικός τύπος
Βαρύ Πεδινό Οβιδοβόλο Σκόντα 150 χλστ., Υπόδειγμα 1914/16 (Skoda 15 cm schwere Feldhaubitze M. 14/16)ΒαρύΠεδινόΔευτερεύων τύπος