Η Στρατιωτική Ιστορία

Ehrhardt Gebirgskanone 77 χλστ., Υπόδειγμα 1915