Η Στρατιωτική Ιστορία

Krupp Feldkannone 75 χλστ., Υπόδειγμα 1903/1910/1911