Η Στρατιωτική Ιστορία

Krupp Gebirgskanone 75 χλστ., Υπόδειγμα 1904