Η Στρατιωτική Ιστορία

Schneider-Canet 75 χλστ., Υπόδειγμα 1906