Η Στρατιωτική Ιστορία

Schneider-Δαγκλής 75 χλστ., Υπόδειγμα1906/1912