Η Στρατιωτική Ιστορία

Schneider-Ducrest 65 χλστ., Υπόδειγμα 1906

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print