Η Στρατιωτική Ιστορία

Schneider-Ducrest 65 χλστ., Υπόδειγμα 1906