Η Στρατιωτική Ιστορία

Skoda 105 χλστ., Υπόδειγμα 1916(Τ)