Η Στρατιωτική Ιστορία

Βαρύ Πεδινό Οβιδοβόλο Skoda 15 εκ., Υπόδειγμα 1914/16