Η Στρατιωτική Ιστορία

Βαρύ Τοπομαχικό Πυροβόλο De Bange 120 χλστ. “Μακρό”, Υπόδειγμα 1878